Slutseminarium 12 juni 9-11

Seminariet hålls på Bygget,  Norrlandsgatan 11, Stockholm

8.30 Kaffe & smörgås

9 - 10.00 Lärdomar från Mo-Bo. Medverkar gör forskare, tjänstemän, tjänste- & fastighetsutvecklare samt arkitekter

  • LaTERRE, Erika Lundvall

  • SLU, Nina Vogel

  • TIP, Anna Sundman

  • Trivector, Paulina Soliman

  • Upplands Väsby, Mats Åberg

  • Urbio, Felix Melin

10.00 Paneldiskussion KTH, Ulrika Gunnarsson Östling tillsammans med kommunala & nationella aktörer 

10.45 Kort summering

Anmäl dig till slutseminariet via formulär eller till matilda@theoryintopractice.se

Eventet är en del av KOMPIS MeetUp som denna gång ägnas åt MaaS-utveckling och vad som just nu händer runtom i landet på området. Efter Mo-Bo:s slutseminarium fortsätter MeetUp med spännande programpunkter fram till kl 19.00.  Vill du delta i KOMPIS heldagsprogram, behöver du också anmäla dig på kompis.me här 

inbjudan slutseminarium.jpg