Rapporter & Projektbeskrivningar

 
 

Mo-Bo | Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur

Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur. I innovationsprojektet Mo-Bo utvecklar projektparterna ett bostadskoncept med mobilitetstjänster, för att lösa de boendes transporter på ett hållbart sätt. Mobilitetstjänster möjliggör att fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor. I anslutning till bostaden frigörs stora ytor och kostnader som tidigare investerats i privata bilplatser. I dagens “Normal” inom bostadsarkitektur och stadsplanering formas miljön i stor utsträckning av privatbilism. I Mo-Bo utforskar projektparterna “New Normal” – ett boende med delade mobilitetstjänster. Hur ser den miljön ut? Vilka är de rumsliga innovationerna?

Mo-Bo II | Stadsinnovationer

Mo-Bo II är andra generationens test av ett flerbostadshus i stadsmiljö som ritas och planeras för hållbart resande. Genom att planera för Kombinerad Mobilitet (KM) och testa hur den arkitektoniska formgivningen kan stötta ett delande klimat, kan vi möjliggöra en hållbarare vardag för de boende. Genom att designa ett kvarter som stöttar nyttjandet och underhållandet av tjänster baserade på delningsekonomi istället för privat ägande, skapar vi rätt förutsättningar för ett hållbart resande

 
 

STYRNING MOT NYA MÅL Bostadskvarter med p-tal 0

Tillgång till parkering har stor inverkan på val av resa, men parkeringstalen styr även utformningen av vår livsmiljö. Parkeringstal 0 öppnar upp för nya mer attraktiva lösningar på bostadsmarknaden. Ökad grönstruktur, utökat utbud av service och mobilitetstjänster samt yteffektiva bostadslösningar blir möjliga.

 
 

Processkarta

Kartläggning av arbetsprocessen i Mo-Bo, testbädd I och II, från starten 2016 till våren 2019. Arbetet har bestått av tre olika parallella processer som bedrivits i olika konstellationer med olika projektägare och mål;

Kommunens planprocess

Innovationsprocessen i Mo-Bo

Byggprojektet

 

Artiklar

Artikel samling från olika medier

 
2019.03.25 Artikel i Reflexen, Huset som öppnar för ett liv utan bil

2019.03.25 Artikel i Reflexen, Huset som öppnar för ett liv utan bil

 
 
2017.12.14 Fastighetstidningen    Parkeringsnorm noll

2017.12.14 Fastighetstidningen

Parkeringsnorm noll

 
 
2017.09.27 BYGGINDUSTRIN   Väsby kommun utmanar parkeringsnormen

2017.09.27 BYGGINDUSTRIN

Väsby kommun utmanar parkeringsnormen

Pressmedelande  Rikshem

Pressmedelande Rikshem

2017.09.30 Mitt i Upplands Väsby   Beslutet: Okej att bygga hus utan parkering

2017.09.30 Mitt i Upplands Väsby

Beslutet: Okej att bygga hus utan parkering

2017.09.27 Fastighetstidningen   Nu byggs brf:en som valt bort bilen

2017.09.27 Fastighetstidningen

Nu byggs brf:en som valt bort bilen

2017.01.28 Stockholm Direkt   Bygger 64 nya lägenheter utan p-platser

2017.01.28 Stockholm Direkt

Bygger 64 nya lägenheter utan p-platser