Posts tagged policy
Policyworkshop i Upplands Väsby
IMG_3978.jpg

I november samlades Mo-bo-partners och gäster för en workshop om policyutveckling. Agenda 2030 fastslår flera nödvändiga omställningsåtgärder för förändringen mot ett hållbart samhälle. Miljömålen är redan fattade och är nu inte uppe för förhandling, utan ska omsättas i praktik. Såsom parkeringsnormen ser ut idag missar den att leva upp till många av de globala målen - något som vi med etableringen av New Normal hoppas på att förändra. Genom att sluta bygga fast bilnormen kan vi motarbeta etablerade och omoderna makthierarkier där bilägande subventioneras på andras bekostnad. Istället kan vi skapa förutsättningar för jämlik mobilitet, minskade koldioxidutsläpp och sänkta hyresnivåer.

För en omställning till New Normal är det många faktorer som spelar in. I flera fall handlar det om nödvändiga attitydförändringar. Först och främst är dagens system inte hållbart: att fortsätta investera i bilparkeringar blir jättedåligt - vi måste ställa om!

mo-bo ITIPworkshop, policy