Posts in testbädd
Vilken är den rumsliga visionen som ska bära en bilsnål utveckling?
PLAN_mobo4.png

Idag står vårt samhälle inför en stor systemförändring som drivs av automatisering, digitalisering, e-handel samt tjänste- och delningseknomins expansion. Det enda vi vet om framtiden är att vi förmodligen inte kommer resa, jobba och handla som vi gör idag. Det öppnar ett gyllene tillfälle att hitta både klimatsmartare och ytsnålare sätt att lösa våra behov av mobilitet, till lika god eller bättre nytta för fler användare. Frågan är hur detta kommer till fysiska uttryck i staden?

I senaste numret av PLAN, skriver Magnus och Anna om lärdomarna från innovationsprojektet Mo-Bo, och behovet av en ny rumslig vision inom stadsbyggnad för hållbart resande.

Bara sedan starten av Mo-Bo 2016 har en förflyttning gjorts i branschen. Intresset för frågan har ökat markant och flera lösningar eftersöks från olika håll, samtidigt som fler förändringar behöver ske för att öka måluppfyllelsen. Här krävs en lika stark omställning som kan erbjuda en ny berättelse, lika stark som den om bilsamhället. En berättelse om välfärd inom planetens gränser, där de hållbara valen också är de enkla, bekväma och självklara. Därmed finns en stor potential, både i omvandling av befintliga miljöer, och i utformning av nya byggnader och stadsrum.

Läs hela artikeln i PLAN

Fler tester med nytänkande arkitektur behövs för att skapa förändring!


Screenshot 2019-06-03 at 21.44.27.png

Det finns cirka 2,5 miljoner lägenheter i flerbostadshus i Sverige. Nyproduktionen 2018 gav ett tillskott på drygt 40 000 lägenheter, vilket motsvarar ca 2% av befintligt bestånd. Tre (3) av flerbostadshusprojekten som färdigställdes 2018 hade uttalade ambitioner om att utveckla och testa nya mobilitetslösningar: Brf Viva i Göteborg, On Track i Älvsjö och Brf Blicken i Haninge. Under perioden 2010-2019 finns ett 10-tal projekt som utmärker sig med nya mobilitetslösningar, men i de flesta fall handlar det främst om tekniska lösningar framför rumsliga/arkitektoniska.

En uppskattning är att relevanta tester genomförs i fem promille (0,005) av nyproduktionen. Dessa kan bidra med viktig kunskap och processutveckling för att möta ett betydligt större behov. Projektgruppens bedömning är att det behövs många fler tester, på många fler platser, för att utveckla och utvärdera attraktiva alternativ: “Vi vet att dagens lösningar inte når våra mål på utsatt tid, trots detta är det svårt att få till nya tester och skala upp dessa utifrån kunskap och erfarenheter av vad som fungerar.”

Vill du vara med och utveckla fler innovativa projekt? Hör av dig till anna@theoryintopractice.se