Posts in mo-bo III
TIP & Trivector i nytt samarbete med Fastighets AB Förvaltaren
sektion_skvadronen.JPG

Tillsammans med Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag Förvaltaren ska TIP och Trivector omvandla underutnyttjade garage till attraktiva bostadsmiljöer i Rissne.

Samarbetet innebär att Förvaltaren kommer med som projektpart i Mo-Bo - arkitektur för hållbar mobilitet. Mo-Bo:s första två delar har behandlat delningsarkitektur (delande av ytor och tjänster) i nyproduktion. I denna del (Mo-Bo III) undersöker vi möjlig anpassning och utveckling i befintligt bestånd.

Här tror vi delningskonceptet kan nå en stor grupp användare och förbättra tillgång till mobilitetstjänster för fler.


Ombyggnad, Rissne, mo-bo IIITIP
Konceptet Mo-Bo utvecklas för befintligt bostadsbestånd
Screen Shot 2018-09-26 at 13.43.34.png

TIP har inlett ett samarbete med ett allmännyttigt bostadsbolag om att utveckla en strategi för utveckling av sina parkeringsgarage. Flera av dessa står inför nödvändiga renoveringar, och sedan de byggdes har samhället förändrats och behov och lösningar för mobilitet ser annorlunda ut idag.

Tjänsteutvecklingen och digitaliseringen skapar nya förutsättningar för bostadsområden, och speciellt med allmännyttans välutvecklade driftssystem. Mo-Bo III kommer hantera lösningar som bättre möter behov och svarar upp mot ett mer effektivt nyttjande av resurser.

Speciellt intressant i detta arbete är den potentiella skalningen av lösningen och inverkan de kan få på byggd miljö i Sverige, då ca 680 000 bostäder förvaltas av allmännyttan. Med den mängden användare kan omställningen till “New Normal” få helt andra möjligheter att bidra till omställning på bred front.

Ombyggnad, mo-bo IIITIPMo-Bo III
Mo-Bo visar på möjligheter på SABO's digitaliseringskonferens
sabo - 1.jpg


Framtidens livsmiljöer - så skapar vi klimatsmarta och resurseffektiva städer med digitalisering

Anna Sundman, arkitekt och projektledare i Mo-Bo, ett av de projekt som fått finansiering inom Viable Cities, ger ett konkret exempel på hur digitalisering kan bana väg för nya lösningar. I Mo-Bo lägger delningsekonomi och mobilitetstjänster grunden till det nytänkande bostadskonceptet som integrerar tjänsterna i bostaden och genom form och funktion stöttar omställningen till en mer hållbar livsstil. Med arkitekturen som medel vill projektet ställa om investeringar i ytor/rum, funktioner och tjänster i en mer hållbar riktning.


mo-bo IIITIP