Posts in Tvärdisciplinärt arbete
Tvärdiciplinär samverkan i praktiken
Screenshot 2019-09-05 at 18.06.30.png

International Transdisciplinarity Conference 2019, Joining forces for change, 10-13 september i Göteborg, delger vi våra erfarenheter från designforskning från praktiken. Vi utgår från arbetet i Mo-Bo, för att exemplifiera designforskningsprocessen. Vi har arbetat fram resultaten i ett tvärdiciplinärt team och därav uppnått ett unikt och banbrytande förslag på bostadsutformning. Vi hoppas kunna utbyta erfarenheter nationellt samt internationellt på konferensen.
Vårt bidrag Challenge Driven Innovation in Urban Planning - Unpacking Transdisciplinarity in Practice presenteras under torsdagen kl 13.40-15.20 inom temat  Urban challenges and transformations II . Vi ses där!

#ITD_2019 #mo-bo #tiparkitekter #viablecities #designforskning #innovation


Tvärdisciplinärt lärande - Unpacking transdisciplinarity in practice
TD mo-bo8.jpg

Inom Mo-Bo har vi ett tvärdisciplinärt arbete som tar avstamp i att göra skillnad i praktiken. Vi har alla olika drivkrafter i projektet och arbetet kräver en stor del förtroende och öppenhet för att gemensamt realisera innovationer. Som hjälp i processen behöver vi återsamlas och förtydliga “common ground” i både målbild, synliggöra hinder och samla ihop oss för en gemensam förflyttning.

Nina Vogel, forskare på SLU och medverkande i projektet, arbetar med att utveckla det tvärdisciplinära förståelsen och potential inom gruppen. Dagens workshop visade att det finns stor enighet i målbild , och att förändring inom processer där bilnormen dominerar synsättet behöver angripas från flera nivåer, och i alla parters arbete. Incitament för gruppen är en nyckelfaktor till tvärdisciplinär framgång.

Medverkade gjorde KTH, LaTERRE, Upplands-Väsby kommun, TIP och Urbio.

TD mo-bo13.jpg