Posts in Rissne
TIP & Trivector i nytt samarbete med Fastighets AB Förvaltaren
sektion_skvadronen.JPG

Tillsammans med Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag Förvaltaren ska TIP och Trivector omvandla underutnyttjade garage till attraktiva bostadsmiljöer i Rissne.

Samarbetet innebär att Förvaltaren kommer med som projektpart i Mo-Bo - arkitektur för hållbar mobilitet. Mo-Bo:s första två delar har behandlat delningsarkitektur (delande av ytor och tjänster) i nyproduktion. I denna del (Mo-Bo III) undersöker vi möjlig anpassning och utveckling i befintligt bestånd.

Här tror vi delningskonceptet kan nå en stor grupp användare och förbättra tillgång till mobilitetstjänster för fler.


Ombyggnad, Rissne, mo-bo IIITIP