Tvärdiciplinär samverkan i praktiken

Screenshot 2019-09-05 at 18.06.30.png

International Transdisciplinarity Conference 2019, Joining forces for change, 10-13 september i Göteborg, delger vi våra erfarenheter från designforskning från praktiken. Vi utgår från arbetet i Mo-Bo, för att exemplifiera designforskningsprocessen. Vi har arbetat fram resultaten i ett tvärdiciplinärt team och därav uppnått ett unikt och banbrytande förslag på bostadsutformning. Vi hoppas kunna utbyta erfarenheter nationellt samt internationellt på konferensen.
Vårt bidrag Challenge Driven Innovation in Urban Planning - Unpacking Transdisciplinarity in Practice presenteras under torsdagen kl 13.40-15.20 inom temat  Urban challenges and transformations II . Vi ses där!

#ITD_2019 #mo-bo #tiparkitekter #viablecities #designforskning #innovation