Ett nytt kunderbjudande!

mo-bo kundfokus. jpg

Boende och transporter är två av de tre största utgiftskategorierna för svenska hushåll. Ett genomsnittligt hushåll i Sverige lägger enligt Statistiska Centralbyrån 29% av sina utgifter på boende och 11% på transporter. 

Sett ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv sparas stora ytor och kostnader genom att erbjuda de boende delade fordon. En jämförelse mellan Normal och New Normal visar att det är möjligt att ge varje hushåll en “mobilitetspott” på i snitt 1400 kr/månad, till samma kostnad för fastighetsägaren som att tillhandahålla privata parkeringsplatser enligt kommunens parkeringsnorm. 

Beroende på resbehov kommer hushållen göra olika besparingar. Ett singelhushåll som i huvudsak reser med kollektivtrafik, gång och med cykel/elcykelpool kommer få hela sin transportkostnad täckt av mobilitetspotten på 1220 kr/mån. Det blir pengar över som exempelvis kan sparas till en elbil på semesterresan.

Ett hushåll med två vuxna och två barn hade i Normal en privatleasad bil och ett månadskort på SL, till en månadskostnad om 6 200 kr/mån. I New Normal så använder de kollektivtrafik i 40 dagar, bil i 21 timmar, taxi tre resor och obegränsat med gång och cykel/elcykel till en månadskostnad på 1 550 kr/mån utöver mobilitetspotten på 2 240 kr/mån som ingår i boendet. Besparingen för hushållet i New Normal blir ca 4 600 kr/månad jämfört med Normal.

Vem ser en ny bostadsaffär för kunden?

#Mo-Bo #MaaS #FutureMobility #UrbanMobility #tiparkitekter #bopol

mo-boTIP