Skissarbetet med omvandling av garage till bostäder 

rissne1_1.jpg

I flertalet kommuner ser vi nu en ökande bostadsbrist men ett överskott på parkeringsplatser. Just nu jobbar vi med att omvandla parkeringshus till ungdomsbostäder. Skissprocessen är i full gång!


#livsmiljö #tiparkitekter

mo-bo IIITIP