Bilfria bostadsgårdar med ekosystemtjänster är förutsättning för hållbar stad

I omställningen till ett hållbart stadsbyggande framstår ekosystemtjänster tillsammans med nollkrav på bilparkering inom bostadskvarter som självklara verktyg med stor potential. Med bostadskvarter utan bilparkering möjliggörs den gröna, hälsosamma och hållbara livsmiljö som beskrivs i stadsplanerarnas visionsbilder.

I våra testbäddar är det tydligt att delade fordon och tjänster ökar den kvalitativa grönytan. Ett viktigt samband att belysa inom planering: styrning mot mobilitetstjänster ger mer grönyta i våra allt tätare städer. I artikeln tar Urbio upp de aspekter som skiljer ut sig, dagvattenhantering, ekosystemtjänster och allmänt väl befinnande hos boende i staden. Läs artikeln skriven av Felix Melin, Urbio på Hållbar stad : Bilfria bostadsgårdar med ekosystemtjänster är förutsättning för hållbar stad

TIP