Fler tester med nytänkande arkitektur behövs för att skapa förändring!


Screenshot 2019-06-03 at 21.44.27.png

Det finns cirka 2,5 miljoner lägenheter i flerbostadshus i Sverige. Nyproduktionen 2018 gav ett tillskott på drygt 40 000 lägenheter, vilket motsvarar ca 2% av befintligt bestånd. Tre (3) av flerbostadshusprojekten som färdigställdes 2018 hade uttalade ambitioner om att utveckla och testa nya mobilitetslösningar: Brf Viva i Göteborg, On Track i Älvsjö och Brf Blicken i Haninge. Under perioden 2010-2019 finns ett 10-tal projekt som utmärker sig med nya mobilitetslösningar, men i de flesta fall handlar det främst om tekniska lösningar framför rumsliga/arkitektoniska.

En uppskattning är att relevanta tester genomförs i fem promille (0,005) av nyproduktionen. Dessa kan bidra med viktig kunskap och processutveckling för att möta ett betydligt större behov. Projektgruppens bedömning är att det behövs många fler tester, på många fler platser, för att utveckla och utvärdera attraktiva alternativ: “Vi vet att dagens lösningar inte når våra mål på utsatt tid, trots detta är det svårt att få till nya tester och skala upp dessa utifrån kunskap och erfarenheter av vad som fungerar.”

Vill du vara med och utveckla fler innovativa projekt? Hör av dig till anna@theoryintopractice.se