Påskseminarium 11 april: Vägen till ett rättvist och inkluderande transportsystem

1bcb70cd-715a-4329-8492-66fd8af0ff2a.jpg

Trivector anordnade ett seminarium kring rättvist och inkluderande transportsystem. Mo-Bo presenterades i ett utav spåren som fokuserade på hur mobilitetstjänster behöver bli mer inkluderande. Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Stadsutveckling ( Trivector) modererade avslutande panelsamtal med lärdomar från kollektivtrafiksplanering, bostadsbyggande, kommunal förvaltning och policyutveckling.

Nya mobilitetstjänster måste vara inkluderande

Nya mobilitetstjänster poppar upp som svampar. Men hur kan städer hantera dessa så att de också blir till nytta i klimatomställningen? De flesta satsningar och piloter med olika mobilitetstjänster görs i socialt priviligierade områden. Hur skulle de kunna se ut för att fungera även i andra områden?

 • Hur bygger vi mobilitet som tjänst som inkluderar alla?
  Hanna Wennberg, affärsområdeschef Social hållbarhet

 • Istället för parkering - Mobilitetshubbar, MoBo, och EC2B
  Christian Fredriksson, Projektledare

 • Mo-Bo
  Anna Sundman & Magnus Björkman, Theory Into Practice

 • Avslutande panelsamtal
  Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef Trivector
  Anna Sundman, Theory Into Practice
  Anna Anderman, Österåkers kommun
  Sara Rhudin, SKL

TIP