Viable Cities Startkonferens

Denna film är en kort presentation av projektet Mo-Bo som får finansiering inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur där fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor.

TIP