Forskningsresultaten i Mo-Bo presenteras på Transportforum i Linköping

Screenshot 2018-12-18 at 21.43.57.png

VTI arrangerar Transportforum 9-10 januari i Linköping och TIP presenterar arbetet med Mo-Bo under rubriken “Bygga för hållbarhet”, sessionen leds av Malin Gibrand, Trivector. Vi kommer berätta om lärdomarna från projektet, vilka förutsättningar som behöver ges i planeringen och hur arkitekturen kan förändra bilnormen.

– Vi har ännu inte nyttjat arkitekturens fulla potential i att stötta omställningen till mer hållbart resande. Planeringen sitter fortfarande fast i bilnormens grepp, det behöver lirkas upp för att få rätt förutsättningar. Vi behöver frigöra investeringar till att bygga bättre, mer hållbart och för en bredare målgrupp, säger Anna, projektledare för Mo-Bo.

4_10 - Bygga för hållbarhet

Attraktiva, sunda och tillgängliga städer, 2019.01.10, 14:00 - 15:30

  1. Bostadsarkitektur som främjar hållbar mobilitet, Anna Sundman

  2. Mobilitet istället för parkering - från pilotprojekt till norm, Sophia Hammarberg

  3. Så nära men ändå så långt bort – en metod för kvantifiering av trafikleders barriäreffekter, Job van Eldijk

  4. Hisingsbron – infrastrukturprojektet som naturlig del i stadsutvecklingen, Carl-Anton Holmgren

Läs hela programmet här

mo-bo I, mo-bo IITIP