Fokusgruppsamtal: smart mobilitet & pilotprojekt

Screenshot 2018-12-18 at 21.29.40.png

Kräver hållbar mobilitet nya roller för kommunal planering?

Mats Åberg deltar i fokusgruppsamtal om smart mobilitet och pilotprojekt och delger erfarenheterna från utvecklingen med Nouvelle, och detaljplanen för Vilunda 18:1. Forskningsprojektet leds av Dalia Mukhtar-Landgren och finansieras av K2

TIP