Mo-Bo visar på möjligheter på SABO's digitaliseringskonferens

sabo - 1.jpg


Framtidens livsmiljöer - så skapar vi klimatsmarta och resurseffektiva städer med digitalisering

Anna Sundman, arkitekt och projektledare i Mo-Bo, ett av de projekt som fått finansiering inom Viable Cities, ger ett konkret exempel på hur digitalisering kan bana väg för nya lösningar. I Mo-Bo lägger delningsekonomi och mobilitetstjänster grunden till det nytänkande bostadskonceptet som integrerar tjänsterna i bostaden och genom form och funktion stöttar omställningen till en mer hållbar livsstil. Med arkitekturen som medel vill projektet ställa om investeringar i ytor/rum, funktioner och tjänster i en mer hållbar riktning.


mo-bo IIITIP