Mo-Bo presenteras på Smart Built Environment

Smart Built Environment ordnade en programkonferens för ökat utbyte mellan olika innovations plattformar. Vi presenterade framstegen i Mo-Bo och deltog i innovations utbyte med alla medverkande parter.

TIP