Bortom bilen – Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik

1almedalen.png

Bilsnål stadsutveckling är en växande trend som främjar alternativa mobilitetslösningar som gång, cykel och kollektivtrafik. Under detta seminarium lyfter vi tre sällan synliggjorda vinster: barns utemiljö, jämställdhet och ekosystemtjänster, samt vårt praktiska exempel, Brf. Nouvelle i Upplands Väsby.

Medverkande:

  • Titti Olsson, chefredaktör Tidskriften STAD, Tankesmedjan Movium

  • Charlotta Faith-Ell, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn & WSP

  • Marcus Hedblom, forskare i urbanekologi, SLU

  • Anna Sundman, arkitekt och partner på TIP, Theory Into Practice

  • Josefin Wangel, moderator/biträdande programchef SLU Urban Futures, SLU

Seminariet anordnas av SLU Urban Futures,Hanna Weiber-Post och Josefin Wangel.

Länk till program

mo-bo II, mo-bo ITIP