Fullt hus på slutseminariet!
slutseminarium.jpg

Tack till alla som deltog i Mo-bo:s slutseminarium! Roligt med både stort intresse och många intressanta frågor och inspel från er som var där.

Nu söker vi er som vill vara med och skapa nästa innovativa testbädd!
Kontakta projektledare Anna Sundman från Theory Into Practice på anna@theoryintopractice.se

Missade du seminariet och vill få tag på publikationen som delades ut? Läs och ladda ned här

#mobo #futuremobility #maas #urbanmobility #delningsarkitektur #mobilitet #viablecities #bopol

I panelsamtalet svarade deltagare från KTH, IVL, Sveriges Allmännytta och Sundbyberg Stad på vad som behövs för att komma vidare mot mer hållbar planering: våga styra mot det vi vill ha; utgå från mobilitetsbehov, inte parkeringstal i planeringen; bygg på rätt platser samt fokusera på människans upplevelse, inte fordonens.

I panelsamtalet svarade deltagare från KTH, IVL, Sveriges Allmännytta och Sundbyberg Stad på vad som behövs för att komma vidare mot mer hållbar planering: våga styra mot det vi vill ha; utgå från mobilitetsbehov, inte parkeringstal i planeringen; bygg på rätt platser samt fokusera på människans upplevelse, inte fordonens.

Ny rapport! Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur

Nu finns rapporten att läsa och ladda ned från hemsidan för att sprida till ditt nätverk!
Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur. I innovationsprojektet Mo-Bo utvecklar projektparterna ett bostadskoncept med mobilitetstjänster, för att lösa de boendes transporter på ett hållbart sätt. Mobilitetstjänster möjliggör att fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor. I anslutning till bostaden frigörs stora ytor och kostnader som tidigare investerats i privata bilplatser. I dagens “Normal” inom bostadsarkitektur och stadsplanering formas miljön i stor utsträckning av privatbilism. I Mo-Bo utforskar projektparterna “New Normal” – ett boende med delade mobilitetstjänster. Hur ser den miljön ut? Vilka är de rumsliga innovationerna?

Screenshot 2019-06-13 at 11.16.10.png
 

Mo-Bo | Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur

styrning mot nya mål.png
 

STYRNING MOT NYA MÅL Bostadskvarter med p-tal 0
slutseminarium, mo-boTIP
En vecka kvar till Mo-Bo:s slutseminarium i Stockholm!
slutevent.gif

Datum: 12e juni
Tid: 9.00 - 11.00
Var: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm

ANMÄL DIG HÄR INNAN PLATSERNA TAR SLUT!

Under seminariet på Bygget, kommer vi att presentera resultat och lärdomar ur innovationsprojektet Mo-Bo. Mo-Bo är ett bostadskoncept där mobilitetstjänster löser de boende behov av transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Hur kan delningsekonomi och mobilitetstjänster integreras i bostaden? Hur ser arkitekturen ut? Vilka systemförändringar behövs för att nå dit?

Presentationen kommer följas av en paneldiskussion med representanter från KTH, Sundbybergs Stad, Sveriges Allmännytta och IVL.

Eventet är en del av KOMPIS MeetUp som denna gång ägnas åt MaaS-utveckling och vad som just nu händer runtom i landet på området. Efter Mo-Bo:s slutseminarium fortsätter MeetUp med spännande programpunkter fram till kl 19.00. Observera att du om du vill delta i hela KOMPIS-dagen också behöver anmäla dig till KOMPIS:s event.

Välkomna!

#mobilitet #mobo #hallbarstad #viablecities #energimyndigheten #maas #futuremobility #urbanmobility #delningsarkitektur #bopol #arkpol

Bilfria bostadsgårdar med ekosystemtjänster är förutsättning för hållbar stad

I omställningen till ett hållbart stadsbyggande framstår ekosystemtjänster tillsammans med nollkrav på bilparkering inom bostadskvarter som självklara verktyg med stor potential. Med bostadskvarter utan bilparkering möjliggörs den gröna, hälsosamma och hållbara livsmiljö som beskrivs i stadsplanerarnas visionsbilder.

I våra testbäddar är det tydligt att delade fordon och tjänster ökar den kvalitativa grönytan. Ett viktigt samband att belysa inom planering: styrning mot mobilitetstjänster ger mer grönyta i våra allt tätare städer. I artikeln tar Urbio upp de aspekter som skiljer ut sig, dagvattenhantering, ekosystemtjänster och allmänt väl befinnande hos boende i staden. Läs artikeln skriven av Felix Melin, Urbio på Hållbar stad : Bilfria bostadsgårdar med ekosystemtjänster är förutsättning för hållbar stad

TIP
Mo-Bo Slutseminarie 12/6 OBS NY TID & PLATS!
inbjudan slutseminarium.jpg

Under seminariet presenterar vi våra resultat och lärdomar från innovationsprojektet utifrån projektparters olika perspektiv; kommun, byggaktör, arkitekt, tjänsteleverantör och forskare.

Eventet är en del av KOMPIS MeetUp som denna gång ägnas åt MaaS-utveckling och vad som just nu händer runtom i landet på området. Efter Mo-Bo:s slutseminarium fortsätter MeetUp med spännande programpunkter fram till kl 19.00. Observera att du om du vill delta i hela KOMPIS-dagen också behöver anmäla dig till KOMPIS:s event.

Anmäl dig till Mo-Bo:s slutseminarie här!

Anmäl dig till resten av KOMPIS-dagen här

 • Seminariet hålls på Bygget, Norrlandsgatan 11 

 • 12 juni, kl 9.00- 11

mo-boTIP
Hallen - Ett nytt bostadsrum för att öka delning
Hallen_WtR.jpg

I Mo-Bo har vi genom ett flertal grepp arbetat för rumsliga, delningsfrämjande hållbarhetsåtgärder. Dessa kan delas in i kategorierna (1) bilreducerande, (2) cykelfrämjande och (3) community-stärkande. I korthet handlar det om att nå en förflyttning till delandenorm (från dagens ägande) som innebär ett flertal positiva effekter och mervärden på såväl kvarters- som områdesnivå.

Ett av rummen som innovationsprojektet utvecklat är Hallen. Ett stort multi-funktionsrum där boende kan förvara gemensamma fossilfria fordon, verkstad, lekyta, eller framtida funktioner vi i dagsläget har svårt att förutse. Här byggs flexibilitet in, och boende kan påverka och förändra sin boendemiljö med denna rumsliga resurs. Vi kallar det delningsarkitektur, då rummet ger ny förutsättningar för ett delande inom bostadshuset.

Visions bilden har WtR tagit fram


Tvärdisciplinärt lärande - Unpacking transdisciplinarity in practice
TD mo-bo8.jpg

Inom Mo-Bo har vi ett tvärdisciplinärt arbete som tar avstamp i att göra skillnad i praktiken. Vi har alla olika drivkrafter i projektet och arbetet kräver en stor del förtroende och öppenhet för att gemensamt realisera innovationer. Som hjälp i processen behöver vi återsamlas och förtydliga “common ground” i både målbild, synliggöra hinder och samla ihop oss för en gemensam förflyttning.

Nina Vogel, forskare på SLU och medverkande i projektet, arbetar med att utveckla det tvärdisciplinära förståelsen och potential inom gruppen. Dagens workshop visade att det finns stor enighet i målbild , och att förändring inom processer där bilnormen dominerar synsättet behöver angripas från flera nivåer, och i alla parters arbete. Incitament för gruppen är en nyckelfaktor till tvärdisciplinär framgång.

Medverkade gjorde KTH, LaTERRE, Upplands-Väsby kommun, TIP och Urbio.

TD mo-bo13.jpg


Påskseminarium 11 april: Vägen till ett rättvist och inkluderande transportsystem
1bcb70cd-715a-4329-8492-66fd8af0ff2a.jpg

Trivector anordnade ett seminarium kring rättvist och inkluderande transportsystem. Mo-Bo presenterades i ett utav spåren som fokuserade på hur mobilitetstjänster behöver bli mer inkluderande. Malin Gibrand, Affärsområdesansvarig Stadsutveckling ( Trivector) modererade avslutande panelsamtal med lärdomar från kollektivtrafiksplanering, bostadsbyggande, kommunal förvaltning och policyutveckling.

Nya mobilitetstjänster måste vara inkluderande

Nya mobilitetstjänster poppar upp som svampar. Men hur kan städer hantera dessa så att de också blir till nytta i klimatomställningen? De flesta satsningar och piloter med olika mobilitetstjänster görs i socialt priviligierade områden. Hur skulle de kunna se ut för att fungera även i andra områden?

 • Hur bygger vi mobilitet som tjänst som inkluderar alla?
  Hanna Wennberg, affärsområdeschef Social hållbarhet

 • Istället för parkering - Mobilitetshubbar, MoBo, och EC2B
  Christian Fredriksson, Projektledare

 • Mo-Bo
  Anna Sundman & Magnus Björkman, Theory Into Practice

 • Avslutande panelsamtal
  Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef Trivector
  Anna Sundman, Theory Into Practice
  Anna Anderman, Österåkers kommun
  Sara Rhudin, SKL

TIP
TIP & Trivector i nytt samarbete med Fastighets AB Förvaltaren
sektion_skvadronen.JPG

Tillsammans med Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag Förvaltaren ska TIP och Trivector omvandla underutnyttjade garage till attraktiva bostadsmiljöer i Rissne.

Samarbetet innebär att Förvaltaren kommer med som projektpart i Mo-Bo - arkitektur för hållbar mobilitet. Mo-Bo:s första två delar har behandlat delningsarkitektur (delande av ytor och tjänster) i nyproduktion. I denna del (Mo-Bo III) undersöker vi möjlig anpassning och utveckling i befintligt bestånd.

Här tror vi delningskonceptet kan nå en stor grupp användare och förbättra tillgång till mobilitetstjänster för fler.


Ombyggnad, Rissne, mo-bo IIITIP
Utbyte med nätverket MMMiS - Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen
MMMiS.jpg

Under en heldag utbyte vi erfarenheter med Kommunnätverket som leds av Trivector. Fokus på dagen handlade om kommunernas roll för bilsnål utveckling. Vilka juridiska hinder finns? Vilka kravställningar tar fram rätt incitament för byggaktörer? Och hur kan man arbeta normförändrande.

Kommunerna utbyte erfarenheter och praktiska tips, och alla var överens om att bättre uppföljning av initiativ som pågår behövs. Medverkade gjorde Västerås, Sundbyberg, Nacka, Örebro, Uppsala, Upplands Väsby, Umeå, Eskilstuna, Gävle och Borås

Mer om MMMiS - Möjligheter med Mobility Management i Samhällsplaneringen

Vilunda 18:1TIP
Rikshem köper Nouvelle

Rikshem förvärvar fastigheten, och projektet övergår nu till hyresrätter. Rikshem har visat ett unikt intresse för de tjänstelösningar som projektet utvecklat.

Unikt med projektet är att detaljplanen har p-tal noll och därmed inte ställer krav på privata parkeringsplatser. Istället har det varit viktigt att, tillsammans med kommunen, skapa förutsättningar för att minska behovet av biltransporter genom funktioner och tjänsteutbud. Huset ska erbjuda kylutrymmen för matleveranser, extra stora postfack för paket direkt till dörren och lösningar för mer hållbara transporter. En gemensam cykelpool med olika typer av cyklar, samt en bilpool med bokningsbara bilar, kommer finnas tillgänglig för hyresgästerna. Cykelutrymmena ska vara välplanerade och lättillgängliga. Grovsoprum, återvinning och återbruksrum ska också finnas.  

Förutom bostäder skapas även två lokaler och Rikshem kommer att flytta sitt förvaltningskontor, för hela norra Stockholm, till Upplands Väsby. 

- Det blir spännande att vara med i utvecklingen av ett pilotprojekt där läget och utökade tjänster kan minska behovet av bil och parkeringsplatser. Det går helt i linje med vårt hållbarhetsfokus. Fastigheten har ett strategiskt läge i norra Stockholm med bra kollektivtrafik till och från många orter, säger Fredrik Edlund, Regionchef för Mälardalen på Rikshem.

För mer info läs Rikshems pressmeddelande

mo-bo ITIP
Ökat intresse från bostadsrättsföreningar
IMG_3322.jpg

Kombinerad mobilitet lockar även bostadsrättsföreningar som vill se över sina gemensamma investeringar, och erbjuda bättre och mer effektiv service till sina medlemmar. Vi presenterade våra senaste forskningsresultat för bostadsrättsföreningen i Minneberg, och delade även vår erfarenhet om vad som kan vara möjliga alternativ för de boendes livsmiljö och de ytinvesteringar som kan frigöras.

Ubigo medverkade och erbjöd de boende att testa deras tjänster med en första månad gratis.

IMG_3326.jpg
IMG_3313.jpg
TIP
Transition - metodutveckling för att möjliggöra systemförändringar med SLU
Mo-Bo SLU - 1.jpg

Mo-Bo presenterades för för ett internationellt forskarnätverk inom Urban Transition and Transformation anordnat av forskare Caroline Dahl och Nina Vogel, SLU i Alnarp den 30-31 januari. Via Movium Think Tank partnerskap deltog även flera praktiker med sina projekt inom urban omställning och innovationsprocesser.

Projektet fick ett utvecklat stöd i att formulera sin strategi som en förändrande praktik, och reflektera över projektets koppling till att påverka rådande system. En viktigt steg vidare för att ännu en gång lyfta blicken över testbäddarna för att målstyra mot en förändring  större än projektet.

Nina Vogel, forskare på SLU, tar nu arbetet vidare med en mer utvecklad kritisk analys om utvecklingen av Mo-Bo som projekt, och hur vi genom “transition theory” bättre kan förstå projektet och dess målsättning. Ninas pågående forskning med bilfria urbana distrikt, och som koordinator på SLU Urban Futures, kommer hennes forskning om stadsomvandling, förändringspraktiker, och bilfri stadsutveckling  kunna stötta projektets framtida utveckling.

Mo-Bo SLU - 4.jpg
Mo-Bo SLU - 7.jpg
Mo-Bo SLU - 3.jpg
Transition TheoryTIPSLU
Fokusgruppsamtal: smart mobilitet & pilotprojekt
Screenshot 2018-12-18 at 21.29.40.png

Kräver hållbar mobilitet nya roller för kommunal planering?

Mats Åberg deltar i fokusgruppsamtal om smart mobilitet och pilotprojekt och delger erfarenheterna från utvecklingen med Nouvelle, och detaljplanen för Vilunda 18:1. Forskningsprojektet leds av Dalia Mukhtar-Landgren och finansieras av K2

TIP
Forskningsresultaten i Mo-Bo presenteras på Transportforum i Linköping
Screenshot 2018-12-18 at 21.43.57.png

VTI arrangerar Transportforum 9-10 januari i Linköping och TIP presenterar arbetet med Mo-Bo under rubriken “Bygga för hållbarhet”, sessionen leds av Malin Gibrand, Trivector. Vi kommer berätta om lärdomarna från projektet, vilka förutsättningar som behöver ges i planeringen och hur arkitekturen kan förändra bilnormen.

– Vi har ännu inte nyttjat arkitekturens fulla potential i att stötta omställningen till mer hållbart resande. Planeringen sitter fortfarande fast i bilnormens grepp, det behöver lirkas upp för att få rätt förutsättningar. Vi behöver frigöra investeringar till att bygga bättre, mer hållbart och för en bredare målgrupp, säger Anna, projektledare för Mo-Bo.

4_10 - Bygga för hållbarhet

Attraktiva, sunda och tillgängliga städer, 2019.01.10, 14:00 - 15:30

 1. Bostadsarkitektur som främjar hållbar mobilitet, Anna Sundman

 2. Mobilitet istället för parkering - från pilotprojekt till norm, Sophia Hammarberg

 3. Så nära men ändå så långt bort – en metod för kvantifiering av trafikleders barriäreffekter, Job van Eldijk

 4. Hisingsbron – infrastrukturprojektet som naturlig del i stadsutvecklingen, Carl-Anton Holmgren

Läs hela programmet här

mo-bo I, mo-bo IITIP
SKL satsar på stöd om smart mobilitet
Mo-Bo+VC+startmo%CC%88te16.jpg

SKL satsar på att ta fram stöd till kommuner och regioner i arbetet med en omställning av transportsystemet och tillvarata möjligheter med olika mobilitetstjänster. Mats Åberg, planarkitekt på Upplands Väsby kommun är med i styrgruppen, och delger de lärdomar som redan kan dras ut från Mo-Bo.

Lösningen som testades av Upplands Väsby var en Detaljplan utan krav på privata parkeringsplatser, men med krav på mobilitets åtgärder i form av bilpool, cykelpool, leveransrum, återbruksrum, verkstadsplatser och en utvärdering av pilotprojektet för att kunna utveckla arbetet och få mer underlag till kravställning, dimensionering som kan anpassas till det ökande tjänsteutbudet.

Läs mer om SKLs stöd


Policyworkshop i Upplands Väsby
IMG_3978.jpg

I november samlades Mo-bo-partners och gäster för en workshop om policyutveckling. Agenda 2030 fastslår flera nödvändiga omställningsåtgärder för förändringen mot ett hållbart samhälle. Miljömålen är redan fattade och är nu inte uppe för förhandling, utan ska omsättas i praktik. Såsom parkeringsnormen ser ut idag missar den att leva upp till många av de globala målen - något som vi med etableringen av New Normal hoppas på att förändra. Genom att sluta bygga fast bilnormen kan vi motarbeta etablerade och omoderna makthierarkier där bilägande subventioneras på andras bekostnad. Istället kan vi skapa förutsättningar för jämlik mobilitet, minskade koldioxidutsläpp och sänkta hyresnivåer.

För en omställning till New Normal är det många faktorer som spelar in. I flera fall handlar det om nödvändiga attitydförändringar. Först och främst är dagens system inte hållbart: att fortsätta investera i bilparkeringar blir jättedåligt - vi måste ställa om!

mo-bo ITIPworkshop, policy
Policy workshop

28e november är det dags för workshop inom forskningsprojektet Mo-Bo, där vi vill fånga upp lärdomar och nya perspektiv kring bostadsbyggande med P-tal 0. Vill du delta, men har missat att anmäla dig? Gör det snarast till: elina@kth.se

Viable Cities Startkonferens

Denna film är en kort presentation av projektet Mo-Bo som får finansiering inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Delningsekonomi och mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur där fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor.

TIP