ARKitektur

Under utv.

 
WTR_Nouvelle_Lobby.jpg
 

UTVECKLING OCH TEST AV BYGGD MILJÖ

  • Utveckla, demonstrera och utvärdera 

  • Innovativ bostadsarkitektur med rum och design för hållbara mobilitetslösningar 

  • Ny teknik och sociala plattformar bl.a. rena/lätta fordon, smarta låssystem, digitala tjänster, delningsekonomi.