Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur 

 
 
3263-ESNY_Nouvelle_Lobby.jpg

Mo-Bo = Arkitektur + Delning + fossilfritt

 

Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur. Mo-Bo är ett bostadskoncept med mobilitetstjänster som löser de boendes transporter på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Mobilitetstjänster möjliggör att fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor. I anslutning till bostaden frigörs stora ytor och kostnader som tidigare investerats i privata bilplatser. Sammantaget innebär lösningen bättre kvalitet i livsmiljön, förbättrad klimatprestanda i bygg och drift samt ett mer ekonomiskt och miljövänligt vardagsresande för de boende.

För kommun och fastighetsutvecklare innebär delad mobilitet att bostäder skulle kunna byggas på platser där det i dagsläget inte är möjligt pga ytbrist eller höga produktionskostnader. För boende minskar kostnader för boende och resor sammantaget, och man får en mer kvalitativ bostadsmiljö.

viable cities mo-bo.png
 

Fyra fokusområden

I innovationsprojektet Mo-Bo undersöker vi hur arkitekturen kan stötta omställningen till ett mer hållbart samhälle, med ökat delande och förnyad mobilitet. Vårt arbete utvecklar lösningar inom fyra fokusområden.

 
1263-ESNY_Nouvelle_Lobby.jpg

Arkitektur

Vi utvecklar och testar innovativ bostads arkitektur med rum och design för hållbara mobilitetslösningar. Nya rumssamband, ökad gårdsyta, transparens och gemensamma ytor kännetecknar den nya arkitekturen.

pbl.png

Policyutveckling

Vi testar och utvecklar styrdokument, avtal och detaljplaner för att nå hållbarhetsmålen. Vi undersöker vad som behövs för att målstyra mot en omställning, mot ett “New Normal”.

mo-bo+grafik2.jpg

Mobilitetstjänster i bostaden

Mo-Bo handlar om att integrera mobilitetstjänster i bostadsmiljön, här utvecklar vi Maas (Mobility as a service) i bostadsområden, vi mäter användning, nöjdhet och attitydförändringar för att utveckla tjänsten.

Hallen_WtR.jpg

Användardrivet

I projektet utgår vi från de boendes behov, det ska vara enkelt att välja att resa hållbart. Vi utvecklar en livsmiljö som främjar delande och svarar upp mot boendes behov.

PROJEKT PORTFÖLJ:

 

Mo-Bo I

KOMBINERAD MOBILITET + flerbostadshus

BRF NOUVELLE, UPPLANDS VÄSBY

Ett pilotprojekt för centralt belägna bostadsområden, där vi kan öka tillgängligheten till bra och fler cyklar, delning av resor som kräver bil, bättre användande av ytor inom fastigheten som gynnar användaren.

Nyproduktion, Bostadsrätter

Mo-Bo II

KOMBINERAD MOBILITET + BOSTADSKVARTER

KVARTERET V-N, SLAKTHUSOMRÅDET, STOCKHOLM

I kvarteret undersöker vi mobilitetstjänster integrering och utvecklingen av delningsetrategier på kvartersnivå. Projektet ämnar att utveckla ett affärsmässigt hållbart delande som bättre svarar upp mot miljömålen.

Nyproduktion, Bostadsrätter

Mo-Bo III

KOMBINERAD MOBILITET + befintliga bostadsområden

SKVADRONEN, RISSNE, SUNDBYBERG

Kontexten för Mo-Bo III är annorlunda jämfört med tidigare testbäddar, här arbetar vi med befintlig miljö och nu boende och verksamma. Det ger både utmaningar och möjligheter att hitta skalbara lösningar som kan appliceras vidare för att bidra till än större omställning.

Befintlig miljö, Hyresrätter, Allmännyttan

 
 

Samverkan för att utveckla hållbara lösningar

Vi har en sektors- och ämnesövergripande organisation bestående av de centrala parter för innovativ bostadsutveckling. Vår tvärdisciplinära konstellation säkerställer den kunskap som krävs för att utveckla banbrytande bostadsarkitektur med integrerad mobilitet.

 
 
 
 
Mo-Bo VC startmöte14.JPG

Aktuellt från Mo-Bo

 
 
 

Upplands väsby kommun

Delad mobilitet i Väsby

Mats Åberg är planarkitekt på Upplands Väsby kommun och projektledare för aktuell detaljplan i Vilunda där vi undersöker mobilitet utan krav på privata parkeringsplatser. Parkeringstalet är satt till 0, och kompletteras med ett avtal för mobilitetstjänster som investering.

 
 
 

Har du en projektidé som du vill se ska bli en del av Mo-Bo? Vi söker ständigt efter nya testbäddar för att utveckla fler innovativa lösningar. Kontakta oss för att omsätta idé till verklighet

 
skisser - 11.jpg